NLP ve İçsel Kaynaklar

NLP ve İçsel Kaynaklar

Bir sonucu bağımsız olarak yerine getirmek, ona ulaşmak için doğuştan gelen kaynaklara sahip olup olmadığınıza bağlıdır.

Bu, harici maddesel kaynaklarla çok fazla alakalı değildir.

Daha çok, çağırabileceğiniz içsel kaynaklarla ilgilidir.

Para, araçlar, yemek yenecek ve kalacak yer ve ayn sonuçlar gibi harici kaynakları kullanır duruma getirebilirsiniz.

Başka bir deyişle sonuçlarınızı -beceri ve diğer kaynaklar da dahil- doğru-ölçülmüş gruplar halinde organize edin.

Diğer yandan, eğer kapsamlı sonucunuzun büyüklüğü ile baş edebilirseniz, ihtiyacınız olan kaynakları toplama işlemine belki de başarınızı sonlandırma aşamasında pek çoğunun arasında başka bir iş (işler dizisi) olarak kullanabilirsiniz.

Kaynaklar bilgi, beceri ve tutumları içerebilir. Bilgilerinize bilgi katarken beceri de edinebilirsiniz.

Böylece doğuştan gelen yeteneklerinize (sahipseniz) bel bağlamak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olan başka herhangi bir kaynak kadar beceri edinmek,
araba ya da bilgisayar kullanmayı öğrenmek gibi önemli bir sonuç olarak derecelendirilebilir. Bu durumda, başka herhangi bir amaçta olduğu gibi bunu da ‘iyi şekillendirilmişlik’ testlerine tabii tutmanız gerekir.

Nlp ingilizce eğitimlerinde kişilerin içsel kaynakları harekete geçirilerek konsantrasyon becerileri artırılır.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP KOÇLUĞU

NLP KOÇLUĞU

Kişisel kazanımın herhangi bir yönündeki iyi şekillerıdirilmiş sonuçların önemine çok fazla değinmeyeceğim. çoğu üst düzey spor antrenörü, motivasyon ve disiplini sürdürme kabiliyeti yardımıyla teknik becerileri tespit edip geliştirme kabiliyetinden kazanç elde ederler.

Bunun aksine bazı iyi antrenörler kendi uzmanlıklarında en üst seviyeye ulaşmamışlardır.

Bir koç kiralayan herhangi biri muhtemelen onunla işe başlamak için müthiş bir tutku duyacaktır.

Koçun rolü tutkuları, hayalleri ve umutları iyi şekillerıdirilmiş gerçekçi sonuçlara dönüştürmektir -diğer bir deyişle gerçekleşmelen için garanti vermek.

Bu, değişim ve pratik sonuçlar üzerinde duran NLP’yi başarılı bir modern dünya koçluğu için idealleştitir.
sonuç işlemi özellikle koçlukta durum kontrolü (örneğin, alt-kiplikleri değiştirme konusuna bir bakın) ve diğer pek çok uygulama kadar etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Koçlar için iletişim sonuçları –doğrudan kişinin zihnine girmek- önceliklerinin başında gelir.

Bu gerçekleştiği zaman spor antrenörleri canlandırma tekniklerini, iş ve diğer eğitim biçimlerinde görünmeye başlamadan yıllar önce kullanmaya başlamışlardı.

En iyi pek çok sporcu için canlandırma başarısı, madalya ve şöhret hayalleri çocuklarına kadar uzanır ve hayatlarının büyük bir kısmını işgal eder.

Bu, teknik becerilere sahip oldukları açıkça görünmesine karşın gerçekçi duyumsal simgenin -Isterseniz ciddi hayal kurma da diyebiliriz- özde ki işlemine sarılmayan kişilerle karşılaştırılır.

Bu tip biri herhangi bir şampiyonluk ya da bir iş anlaşmasını sağlama bağlama noktasınatekrar tekrar yakınlaşır ve sonra onu hiçbir açıklama yapmaksızın .bir kenara atıyormuş gibi görünür.

Etkili koçluk tam olarak böyle durumlarda zihin (diğerlerininkinden çok kendinizinki) kontrolü gerektirir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP ve Amaçlar

NLP ve Amaçlar

Kendi kaynaklarınızla ulaşacağınız bir amaç seçin.

Bu, sonucunuzun kişisel kontrol ya da etkinizin içinde kapladığı alanı ilgilendirir. Sonuçlarınıza ulaşıp ulaşmamasının sorumluluğunu taşıdığınızı varsaymanız gerekir.

Sorumluluk aldığınız şeyi kontrol altında tutmanızın gerekliliği o zaman bir anlam kazanır.

Elinizde suçlayacak bir şeyler ya da birileri varsa (zihninizin çok gerilerinde bile olsa) toplam amacınız çok fazla etmez.

Tam tersine, eğer bu kriterleri uygularsanız, başarıya biraz daha yaklaşabilirsiniz.
İleriki sonuçlarınızda gerekli olan güven ve motivasyonunuzu geliştirir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP de Değişim

NLP de Değişim

NLP de Değişim için Gerekli Olan Uygun Seviyeyi Tespit Etmek
Değişim yüksek mantıksal bir (hatta belki iki ya da daha fazla) seviyede gerçekleşecektir diyen faydalı kuralı kendiniz için test edebilirsiniz:

Geriye dönüp kötü ne yaptığınızı düşünün.

Hiyerarşinin bir altına bir üstüne yerleştirin.

Değişimin nerede meydana geleceğini ve neler gerektirebileceğini düşünün.

Geçmişte yaptığınız değişiklikleri ve problemin önünü nelerin açtığını ya da değişimin devam edeceğini garanti
eden şeyin ne olduğunu düşünün.

NLP değişim teknikleri ile ilgili yazıları sitemizde bulabilirsiniz..

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP de İnançlar ve Değerler

NLP de İnançlar ve Değerler

Bu seviyedeki değişim kişinin motivasyonunu etkiler ve bir şeyleri yapma nedenlerinizle ilgilidir.
Kabiliyetlerimizin onları meydana getiren davranışlarımızdan kaynaklanması gibi inanç ve değerlerimiz de kabiliyetlerimizi kuşatır.

Gerginlik ve engellenme yaşamış ve kabiliyet edinme sürecinde fedakârlık etmiş olabilirsiniz.

Bunu hayatınızdaki değerlerinize ne şekilde uyar ve hakkında neye inanıyorsunuz önemi yüzünden yaparsınız.
Bir kabiliyeti kazanma ve sürdürme için gerekli olan motivasyon ve kararınız ve herhangi bir şey yapmak davranmak) bu seviyeden gelir.

Bu (Yaşam Memnuniyeti) inanç ve değerler hayatta peşinden gittiğiniz sahip olma, yapma, ilişkilendirme, vs. ile ilgili amaçları, yaptığınız işlere içgüdüsel olarak uyguladığınız kriterleri ya da hakim kuralları kapsamlı bir şekilde belirler.

Bu inanç ve değerleri ortaya çıkaran sorular aşağıdaki gibi olabilir;
Neden yaparım?

hakkında benim için önemli olan nedir? (mesela, iş, aile, bir amaç, özel bir görev, vs.)

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP ile Potansiyelini gör

NLP ile Potansiyelini gör

Hep yeteneklerimizin sınırlı olduğuna inandırıldık. İster bu sınırlamaları bireyler olarak bize kalıtım yoluyla geçtiği düşünülsün, isterse çevremizin ve terbiye şeklimizin buna sebep olduğu varsayılsın yine de kabul gören bir bakış açısı vardır. Bu sınırlamalarla nasıl yaşayacağımız i öğrenmek zorundayız.

NLP yaklaşımı şunları öneriyor. Herhangi bir kimse eğer doğru araçlar verilirse, sahip olduğumuz ve başkalarınınkiler, artılar ve eksilerle yaşamak zorunda olduğumuz varsayımını sorgularsa, iyi olmayı veya başarılı olmayı seçtiğimiz bir konuyu öğrenebileceğimiz üzerinde düşünce reaksiyonlarında ve tepkilerinde mükemmel olabilir.

Anlatılmak istenen şey şudur: Bir şeyi yapamayacağımızı söylediğimizde, bunun onu yapmak istemediğimiz mi yoksa henüz onun nasıl yapılacağını bilmediğimiz mi demek olduğunu kontrol etmeliyiz. Ve eğer onu öğrenmek istiyorsak bu her zaman mümkündür.

Bu çok idealistçe gelmesine rağmen kendi hayat tecrübemizi düşünmeyi bıraktığımız zaman birçoğumuz, istediğimizde kalıtsal gibi görünen zayıflıklarımızın ötesine geçilebilecek bu yeteneğin bir örneğini bulabiliriz. Birçok düzensiz ve beceriksiz insan araba kullanmayı iyi bir şekilde öğreniyor. Bu yetenekse koordinasyon gerektiriyor. Matematiği iyi olmayan birçok kişi zihinden hesaplamalar yapabilir. Bu tarzın bir kanıtı da NLP’yi değiştirmek mümkündür. Sonra, daha çok değişiklikler yapmayı gönüllü tercih ederek araçları kazanmamıza yardım eder.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP Sonuçları

NLP Sonuçları

Daha geniş ölçekli görüşme, aşamaları ya da geçici sonuçları içerebilir.

Profesyonel görüşmeciler çoğunlukla bir toplantı ya da oturum sırasında en büyük hedeflerine ulaşmaya çalışmak yerine amaçlarına yakınlaşmak için bir adım atmakla yetinirler. iyi şekillendirilmişlik kriteri her hedefe uygulanabilir.
Sonra en yüksek görüşme hedefinizi, geçici ya da mihenk taşı niteliğindeki bir sonucun amaçladığı daha yüksek amacınızIa (mutluluk, doyum gibi) karşılaştırabilirsiniz.

Görüşme hedefinizi normalden daha fazla tikel olarak gruplama ihtiyacı duyabilirsiniz.
Bu, iletişimdeki doğuştan var olan amacınızın diğer tarafınkiyle aynı önemi taşıyan, direnen bir sonuç ile baş etmek zorunda olduğu gerçeğinden kaynaklanır.

Farklı amaçlara sahipsinizdir, yoksa görüşme ihtiyacı duyrnazdınız.

Bu farklılık gerçekliğini saptayıp kendi niyetleriniz için kullanmak görüşme işleminin bir bölümünü oluşturur.

‘Aşama’ sonuçları bir görüşmenin değerini ya da derecesini değil değişimleri uygun hızda gerçekleştirme ihtiyacını yansıtır. Algıları etkilemek zorunda olduğunuzu hatırlayın N LP modeline göre ‘gerçekliğin’ kişiden kişiye iletişimde çok az bir rolü vardır.

Adım adım yaklaşımı, iş ortamındaki farklı İkna edici stratejilerini ve -daha önemlisi- değişime olan evrensel insani direnci de tanır.

Üst düzey birlik görüşmesi durumunda birleşmiş çoğu ortak şirket kültürelolarak başarısızlığa uğrar ve şirketler daha sonra ayrılır.

Bu, en profesyonel kurum yöneticilerinin bile değişime karşı insani hoşnutsuzluğu nasıl da küçümsediklerini doğrular.
Örgütsel seviye değişimlerine ait şeffaf pratiklikler kadar çoğalmacı sonuçları görüşmek de tarafların karmaşık, birbirine zıt algılarına daha etkili bir şekilde katkı sağlayacaktır.

Çok yükseği bir sonucun algılanan boyutunun önemini görmüştü k- amaçlayarak hiçbir şey kazanmayacaksınız.

Hem geçici hem de kapsamlı hedeflerinizde en düşüğünü amaçlayarak da bir şeyelde edemezsiniz.

Yine de, bu durumda yargı sadece sizinle ve motivasyon eşiğınizle değil aynı zamanda diğer taraf ve görüşmenin doğa ve şartlarıyla alakalıdır.

Açıkçası, çoğunlukla hedefinizin girift bilgisine gereksinim duyduğunuz zaman ‘serbest bağlarnlı’ NLP. özelliği görüşmede kullanılmaz.

İletişim ve görüşme becerileri bilgi ve kaynaklarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olur.

Her ne olursa olsun iyi iletişim prensipleri ve öğrendiğiniz temel kişilerarası beceriler içerik ya da tartıdaki varyasyonlarla değişmez. Uzman iletişimeller bu yüzden, yeterli brifingle kendi becerilerini arabuluculuk gibi diğer görüşme biçimlerine uygularlar.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP değişim

NLP değişim

NLP İngilizce sitemizde NLP ile strateji tespit etmenize ve değiştirmenize yardımcı olacak açıklanmış genel kavram ve teknikler bulacaksınız.

Bir stratejiyi anlama ve kopya etme davranışı; onların bakış açısından tecrübe edinebilmek için, modelle ortaklık (işbirliği) yapmamız gerekir genellikle bir dış gözlemci olarak sadece izleyerek taklit ederiz.

Bununla birlikte, onların becerilerini tamamen kopyalayabilmek için, o insanın içinde neler olup bittiğini bilmeniz gerekir.
Bu, ne gördüklerini ve dışarıdan olduğu kadar, içeriden de ne hissettiklerini öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir.

Böylelikle, bir insanı sorgulayarak bir strateji ortaya koymaya çalıştığınızda, onları, tecrübelerle ortaklık yapmak için yüreklendirin. (birinci pozisyon).

Aynı şekilde, davranışı tekrar ettiğinizde, kendiniz yapmadan önce (birinci pozisyon), strateji ile ortaklık kuracaksınız, modelin içine girer gibi (ikinci pozisyon).

Ortaklık yaparak, şimdiki zamanda düşünmeye yöneliriz, asıl deneyimde olduğu gibi. Bir strateji ortaya koyarken, doğru dili kullanmanıza ve şimdiki zamana bağlı kalmanıza yardımcı olur.

Örnek verirsek, restorandasınız, mönüyü istiyorsunuz sonra ne olacak? Sonra ne olduktan ziyade Sonra ne olur? Sorusunu sorun.

Şu an sezgiye ve bilinçaltına dayanan hayatlarımızı yaşıyoruz, böylelikle şimdiki zaman dilini uyarlayarak, aynı modda iletişim kuracaksınız.

Bir insan bir şeyi geçmiş zamanda anlatsa bile, şimdiki zaman için ortaya atılmış bir soru için, geçmiş zamanı şimdiki zamana çevireceklerdir.

NLP ile değişim çok daha kolay ve çok daha hızlı gerçekleşir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP Temsil Sistemleri

NLP Temsil Sistemleri

NLP’ de temsil sistemleri, duyumsal tercih için farklı ipuçları incelenirken ortaya çıkar. Gerçek dünyadaki deneyimlerimizi zenginleştirir, çeşitlendirir ve anlam kazandırır.

Bu, gerçekliği yansıtan iç dünyamıza aynı tarz etkiyi yaratır.

Aşağıda temsil sistemlerine göre bazı başlıca kip özelliklerini ya da alt kiplikleri listeledim;
Görsel
bağlantılı ya da değil
yöne (mesela, sağa, sola, yukarı ya da aşağı)
parlaklık
bulanık ya da odaklanmış
hareket eden ya da hareketsiz
boyut
renk tonu ya da dengesi
açıklık
üç boyutlu/düz
İşitsel
yüksek ya da hafif
sözcük ya da sesler
stereo ya da mono
hız (her zamankinden daha hızlı/yavaş)
açık ya da örtülü
yumuşak ya da sert
tını ya da ton
dahili/harici
renkli ya da siyah beyaz
uzaklık
çerçevelenmiş ya da panoramik
karşıtlı .
hız (gerçek hayattan daha
yavaş ya da hızlı)
doygunluk (canlılık)
şekil
perspektif
ses kaynağından uzaklık
ses kaynağının yönü
devamlı ya da devamsız
tempo
ritim
perde
dijital (sözcükler)

Kinestetik (duygu)
sıcaklık
yoğunluk
süreklilik (ne kadar sürdüğü)
şekil
hareket
doku (pürüzlü ya da pürüzsüz)
baskı (sert ya da yumuşak)
ağırlık (hafif ya da ağır)
uzaydaki yeri
hız/ritim (mesela, kalp vuruşu)

Düşünce, imge, fikir, anı ya da his gibi herhangi bir duyumsal simgeyi alt kiplikler açısından ele alabiliriz.
Bu duyumsal nitelikler ışık ve ses dalgalarının cansız enerjisini, koku ve tada yol açan molekülleri eşsiz deneyimlere dönüştürürler.

Sizin birey olarak eşsizliğiniz, beyninizin enerji dalgalarının ve moleküllerin harici, gerçek dünyasından ortaya çıkardığı pek çok nitelik ya da algılayışlardan kaynaklanır. İnsanoğlu olarak aşın karmaşık, süper verimli görsel, işitsel ve diğer duyumsal organlar bu ruhsuz bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektedir.

Dahası, insanı etkileyen bir sonsuzluğa sahip beynimiz bunu anlamlı kılar.

Kozmik enerjiyi bebeğin gülümsemesine, yaprağın rüzgârda süzülmesine ya da ekmeğin, pudingin tadına çevirir.
Bilinçlilik, kişilik ve beyin makinesinin böyle bilimsel muammaları hakkında kafa yormak çok zordur.

Bu yüzden, bu tanıdık ama elle tutulamayan insani özellikleri açıklarken adlandırmalar ya da mecazlara bağlı kalınız.
Yine de, belirgin tecrübeler ya da duygular mutluluk, coşku, güven gibi kişinin deneyimindeki alt kipliklerin bileşimiyle benzerlik gösterirler.

Her temsili sistemin kapsamlı açıklamasını ve onun herhangi bir anda oluşan çeşitli alt kipliklerini elimizden geldiğince bilinç olarak adlandırdığımız şeye yakınlaştırırız.

Alt kiplikleri istek dâhilinde kullanmak bu özel düşünce diline, esas niteliğindeki canlandırma ya da içe dönme becerilerine ve NLP modeline aşinalık gerektirir.

İyice odaklanmış bir şekilde anılar üzerine düşünmek, anlamlı dile kişisel kimlik ve kişisel geçmişe ait farklı, tanımlanamaz bir duyu yükler.

Bilimsel yöntem açısından her ne kadar mecazi ve nesnel olsalar da alt kiplikler bu boşluğu doldurmaya yardımcı olur.
Böylece insan deneyimlerinin bu can alıcı yönlerini anlamaya ve ifade etmeye başlarız.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

NLP Varsayımları

NLP Varsayımları

Bazı durumlarda kişi hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünebilir ama açıkça bir şeyler bildirebilir (‘Bakışından anlayabiliyorum … ‘)

Örneğin, sessizlik, ilgisizliği, sıkıntıyı, derin düşünceyi ya da düşmanlığı bildirebilir.

Vücut diline ya da sesin yükselip alçalmasına dair en ufak, bilinç dışı bir nüans en etkili kelimelerin bile sahip olamayacağı bir güçle iletişim sağlayabilir.

Eğer isterseniz iletişim bildirimde bulunan kişinin gözlerinde -bir şeyler ilet- me niyetinde olduğunuz kişi ya da NLP diliyle, onların gerçeklik haritalarında bile gerçekleşebilir.

Bu, tipik bir şekilde üç unsura odaklanan geleneksel iletişim teorisinden tamamen uzağa düşer;
Mesaj
Tavır
Ortam
NLP, iletişimin yarattığı etki duygusal etki de dahil olmak üzere ya da sonuca yoğunlaşır. Yukarıdaki üç maddenin hadisenin içine iletişimi bu varsayıma göre tanımlayarak girebilmesi pek mümkün değildir.

Diğer yandan, bir iletişimin etkisi ya da aldığınız tepki daima yeterlidir.

Tepki bir iletişimin etkisini doğrular, onu anlamlandırır ve başarı/başarısızlık için bir zemin oluşturur. Varsayım şeklinde ifade edersek: bir iletişimin anlamı ortaya çıkardığı tepkilerde yatar.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)